Seachadadh saor in aisce ar mhórthír na Fraince
Seachadadh saor in aisce ar mhórthír na Fraince
Panier 0

Coinníollacha ginearálta díola

GF-TECHNOLOGIES.COM
SARL le caipiteal 15 euro
Ceanncheathrú: 33 Lieu-dit Le Breuil - 17150 Saint Martial de Mirambeau

Fón. : 05 46 70 94 66 - info@gf-technologies.com
RCS na Naomh. Uimh. 514 658 707

Coinníollacha ginearálta díolachán táirgí a dhíoltar ar VENTE-ORDI.COM

Dáta an nuashonraithe dheireanaigh: 09/03/2019.

Airteagal 1: réad

Rialaíonn na coinníollacha seo díolacháin na cuideachta GF-TECHNOLOGIES.COM (33 Lieu-dit Le Breuil - 17150 Saint Martial de Mirambeau) trí threalamh ríomhaireachta tríd an suíomh Gréasáin VENTE-ORDI.COM.

Airteagal 2 - Prix

Léirítear praghsanna ár dtáirgí in euro na cánacha uile a áirítear (CBL agus cánacha eile is infheidhme ar lá an ordaithe), mura gcuirtear a mhalairt in iúl agus gan costais phróiseála agus seolta a áireamh. 

Agus tú ag ordú do thír seachas mórthír na Fraince, is tú allmhaireoir an táirge / na dtáirgí lena mbaineann. D’fhéadfadh go mbeadh dleachtanna custaim nó cánacha áitiúla eile nó dleachtanna ar allmhairí nó cánacha stáit iníoctha. Níl an chuideachta GF-TECHNOLOGIES.COM freagrach as na cearta agus na suimeanna seo, Beidh siad ar do chostas féin agus is ortsa amháin atá an fhreagracht, i dtéarmaí dearbhuithe agus íocaíochtaí leis na húdaráis agus na comhlachtaí inniúla i do thír féin. Molaimid duit eolas a fháil faoi na gnéithe seo ó d’údaráis áitiúla. 

Tá gach ordú beag beann ar a bhunús iníoctha in euro. 

Forchoimeádann an chuideachta GF-TECHNOLOGIES.COM an ceart a cuid praghsanna a mhodhnú tráth ar bith, ach sonraiscfear an táirge ar bhonn na taraife a bhí i bhfeidhm tráth bhailíochtaithe an ordaithe agus faoi réir a bheith ar fáil. 

Is le GF-TECHNOLOGIES.COM na táirgí go dtí go n-íoctar an praghas go hiomlán. 

Tabhair faoi deara le do thoil: a luaithe a ghlacann tú seilbh fhisiciúil ar na táirgí a ordaíodh, aistrítear an riosca duit caillteanas nó damáiste do na táirgí. 

Airteagal 3 - Orduithe

Is féidir leat a ordú: 

Ar an Idirlíon: DÍOL-ORDI .COM

Cuirtear an fhaisnéis chonarthach i láthair i bhFraincis agus dearbhófar í ar a dhéanaí tráth bailíochtaithe d’ordú. 

Forchoimeádann an chuideachta GF-TECHNOLOGIES.COM an ceart gan íocaíocht a thaifeadadh, agus gan ordú a dhearbhú ar chúis ar bith, agus go háirithe i gcás fadhb soláthair, nó i gcás deacrachta maidir leis an ordú faighte. 

Airteagal 4 - Do ordú a bhailíochtú

Tugann aon ordú atá le feiceáil ar shuíomh Gréasáin VENTE-ORDI.COM le tuiscint go nglactar leis na Coinníollacha Ginearálta seo. Is éard atá i gceist le haon deimhniú ordaithe ná go nglacfaidh tú go hiomlán leis na coinníollacha ginearálta díola seo, gan eisceacht nó forchoimeádas. 

Is cruthúnas ar an idirbheart na sonraí go léir a sholáthrófar agus an deimhniú a taifeadadh. 

Dearbhaíonn tú go bhfuil tú ar an eolas go hiomlán faoi. 

Is fiú an deimhniú ordaithe a shíniú agus glacadh leis na hoibríochtaí a dhéantar. 

Cuirfear achoimre ar fhaisnéis d’ordú agus ar na Coinníollacha Ginearálta seo in iúl duit i bhformáid PDF tríd an seoladh ríomhphoist ag deimhniú d’ordú. 

Airteagal 5

Má bhailíonn tú d’ordú, tugtar le tuiscint duit an oibleagáid an praghas a luaitear a íoc. 

Íoctar do cheannacháin le cárta creidmheasa a bhuíochas leis na córais shlán Stripe, Sofort Banking ...

Ní dhéantar dochair an chárta ach nuair a sheoltar an t-ordú. I gcás seachadtaí scoilte, ní dhéantar ach na táirgí a sheoltar a dhochar. 

Airteagal 6 - Aistarraingt

De réir fhorálacha airteagal L.121-21 den Chód Tomhaltóirí, tá tréimhse aistarraingthe 14 lá agat ó fuarthas do tháirgí chun do cheart aistarraingthe a fheidhmiú gan cúiseanna a bheith agat nó cúiseanna a chosaint nó pionós a íoc. 

Ní mór tuairisceáin a dhéanamh ina riocht bunaidh agus iomlán (pacáistiú, gabhálais, treoracha). Sa chomhthéacs seo, tá do fhreagracht ag gabháil. D’fhéadfadh aon damáiste a d’fhulaing an táirge an ócáid ​​seo a bheith ina chúis le ceart aistarraingthe a shárú. 

Is ortsa atá an fhreagracht maidir le costais fillte. 

Sa chás go bhfeidhmítear an ceart aistarraingthe, aisíocfaidh an chuideachta GF-TECHNOLOGIES.COM na méideanna a íocadh, laistigh de 14 lá ón bhfógra a tugadh faoi d’iarratas agus tríd an modh íocaíochta céanna leis an méid a úsáideadh agus tú ag ordú . 

EISCEACHT CHUN CEART TÓGÁLA 

De réir fhorálacha airteagal L.121-21-8 den Chód Tomhaltóirí, níl feidhm ag an gceart aistarraingthe maidir le: 

Soláthar seirbhísí a cuireadh i gcrích go hiomlán roimh dheireadh na tréimhse aistarraingthe agus ar cuireadh tús lena bhforghníomhú tar éis comhaontú sainráite roimh ré ón tomhaltóir agus tarscaoileadh sainráite a cheart aistarraingthe.

Soláthar earraí nó seirbhísí a bhfuil a bpraghas ag brath ar luaineachtaí ar an margadh airgeadais nach bhfuil faoi smacht an duine ghairmiúil agus ar dóigh dóibh tarlú le linn na tréimhse aistarraingthe.

Soláthar earraí a dhéantar de réir shonraíochtaí an tomhaltóra nó atá pearsantaithe go soiléir.

Soláthar earraí ar dóigh dóibh meath nó dul in éag go tapa.

Soláthar earraí nach bhfuil séalaithe ag an tomhaltóir tar éis iad a sheachadadh agus nach féidir a thabhairt ar ais ar chúiseanna sláinteachais nó cosanta sláinte.

Soláthar earraí atá, tar éis iad a bheith seachadta agus de réir a nádúir, measctha go doscartha le hearraí eile;

Soláthar taifeadtaí fuaime nó físe nó bogearraí ríomhaireachta nuair a bhíonn siad séalaithe ag an tomhaltóir tar éis iad a sheachadadh.

Nuacht, iris nó iris a sholáthar, seachas conarthaí síntiúis leis na foilseacháin seo.

Cuireadh idirbhearta i gcrích le linn ceant poiblí.

Soláthar ábhar digiteach nach soláthraítear ar mheán ábhartha, a bhfuil a fhorghníomhú tosaithe tar éis comhaontú sainráite roimh ré ón tomhaltóir agus tarscaoileadh sainráite a cheart aistarraingthe.

Airteagal 7- Infhaighteacht

Cuirtear ár gcuid táirgí ar fáil fad is atá siad le feiceáil ar shuíomh VENTE-ORDI.COM agus fad a mhaireann stoic. Maidir le táirgí neamh-stocáilte, tá ár dtairiscintí bailí faoi réir iad a bheith ar fáil ónár soláthraithe.
I gcás nach mbeidh táirge ar fáil tar éis d’ordú a chur, tabharfaimid fógra duit trí ríomhphost. Cuirfear d’ordú ar ceal go huathoibríoch agus ní dhéanfar aon dochair bhainc. 

Ina theannta sin, níl sé i gceist ag suíomh Gréasáin VENTE-ORDI.COM a tháirgí a dhíol i gcainníochtaí móra. Dá bharr sin, forchoimeádann GF-TECHNOLOGIES.COM an ceart orduithe a dhiúltú do 500 earra comhionann. 

Airteagal 8 - Táirgí a sheachadadh agus a fháil

Seachadtar na táirgí chuig an seoladh seachadta a léirítear le linn an phróisis ordaithe, laistigh den teorainn ama a léirítear ar leathanach bailíochtaithe an ordaithe. 

I gcás moille ar loingsiú, seolfar r-phost chugat chun iarmhairt fhéideartha ar an am seachadta a cuireadh in iúl duit a chur in iúl duit. 

De réir fhorálacha dlíthiúla, i gcás go ndéanfar é a sheachadadh go déanach, tá an deis agat an t-ordú a chur ar ceal faoi na téarmaí agus na coinníollacha a shainmhínítear in airteagal L 138-2 den Chód Tomhaltóirí. Má fhaigheann tú an táirge idir an dá linn, aisíocfaimid é agus costais iompair faoi choinníollacha airteagal L 138-3 den Chód Tomhaltóirí. 

I gcás go seachadann iompróir, ní féidir an chuideachta GF-TECHNOLOGIES.COM a bheith freagrach as seachadadh déanach mar gheall go heisiatach nach bhfuil an custaiméir ar fáil tar éis roinnt tograí le haghaidh ceapachán. 

Fáiltiú agus rialú do phacáistí:

Tá do phacáiste i riocht maith, is féidir leat glacadh leis. 

Cuireann do phacáiste suaití i láthair, déantar damáiste dó, sonraigh aimhrialtacht agus riocht na n-earraí, agus ní amháin riocht an phacáistithe, is é do leas na hearraí a dhiúltú má dhéantar damáiste dóibh. 

Tá an-damáiste déanta do do phacáiste nó osclaíodh é, ná glac leis an bpacáiste, diúltaigh dó.

Airteagal 9 - Ráthaíocht

Baineann ár gcuid táirgí uile leas as an ráthaíocht dhlíthiúil comhréireachta agus as ráthaíocht lochtanna ceilte, dá bhforáiltear in airteagail 1641 agus a leanann an Cód Sibhialta. I gcás neamhchomhlíonadh táirge a dhíoltar, is féidir é a thabhairt ar ais, a mhalartú nó a aisíoc. 

Caithfear gach gearán, iarratas ar mhalartú nó aisíocaíocht a dhéanamh trí r-phost: sav@vente-ordi.com laistigh de 30 lá ón seachadadh. 

Caithfear na táirgí a chur ar ais chugainn sa riocht ina bhfuair tú iad leis na heilimintí go léir (oiriúintí, pacáistiú, treoracha ...). Aisíocfar costais loingseoireachta ar bhonn an phraghais sonraiscthe agus aisíocfar costais tuairisceáin nuair a chuirtear na doiciméid tacaíochta i láthair. 

Ní choisceann forálacha an airteagail seo ort leas a bhaint as an gceart aistarraingthe dá bhforáiltear in airteagal 6. 

Airteagal 10 - Dliteanas

Comhlíonann na táirgí a thairgtear reachtaíocht reatha na Fraince. Ní féidir freagracht na cuideachta GF-TECHNOLOGIES.COM a bheith ag gabháil mura gcomhlíontar reachtaíocht na tíre ina ndéantar an táirge a sheachadadh. Is ortsa atá an fhreagracht na féidearthachtaí a bhaineann leis na táirgí nó na seirbhísí a bheartaíonn tú a ordú a allmhairiú nó a úsáid. 

Ina theannta sin, ní féidir an chuideachta GF-TECHNOLOGIES.COM a bheith freagrach as damáiste a thig as úsáid mhíchuí an táirge a ceannaíodh. 

Faoi dheireadh, ní féidir freagracht na cuideachta GF-TECHNOLOGIES.COM a úsáid as aon mhíchaoithiúlacht nó damáiste is gné dhílis d’úsáid an Idirlín, go háirithe briseadh sa tseirbhís, cur isteach seachtrach nó víris ríomhaire a bheith i láthair. 

Airteagal 11 - An dlí is infheidhme i gcás díospóidí

Is í Fraincis teanga an chonartha seo. Tá na coinníollacha díola seo faoi réir dhlí na Fraince. I gcás díospóide, beidh dlínse aonair ag cúirteanna na Fraince. 

Airteagal 12 - Propriété intellectuelle

Is maoin intleachtúil eisiach de chuid na cuideachta GF-TECHNOLOGIES.COM gach gné de shuíomh VENTE-ORDI.COM. Níl aon duine údaraithe eilimintí den láithreán a atáirgeadh, a shaothrú, a athdháileadh nó a úsáid ar chúis ar bith, fiú amháin go páirteach, cibé acu bogearraí, amhairc nó fuaime iad. Tá cosc ​​dian ar aon nasc nó hipirtéacs simplí gan comhaontú sainráite i scríbhinn ó GF-TECHNOLOGIES.COM.

Airteagal 13 - Sonraí pearsanta

Forchoimeádann an chuideachta GF-TECHNOLOGIES.COM an ceart faisnéis phearsanta agus sonraí pearsanta a bhaineann leat a bhailiú. Tá siad riachtanach chun d’ordú a bhainistiú, chomh maith le feabhas a chur ar na seirbhísí agus an fhaisnéis a sheolaimid chugat. 

Is féidir iad a sheoladh freisin chuig cuideachtaí a chuireann leis na caidrimh sin, amhail iad siúd atá freagrach as seirbhísí a fhorghníomhú agus orduithe as a mbainistíocht, a bhforghníomhú, a bpróiseáil agus a n-íocaíocht. 

Coinnítear an fhaisnéis agus na sonraí seo chun críocha slándála freisin, chun oibleagáidí dlíthiúla agus rialála a chomhlíonadh. 

De réir dhlí an 6 Eanáir, 1978, tá sé de cheart agat faisnéis phearsanta agus sonraí pearsanta a bhaineann leat a rochtain, a cheartú agus cur ina gcoinne, go díreach ar an suíomh Gréasáin.

Bhí próiseáil uathoibrithe faisnéise, lena n-áirítear bainistíocht seoltaí ríomhphoist úsáideoirí an láithreáin, ina ábhar dearbhaithe don CNIL faoin uimhir: 1692096 v 0.

Airteagal 14 - Cartlannú Cruthúnas

Déanfaidh an chuideachta GF-TECHNOLOGIES.COM orduithe ceannaigh agus sonraisc a chartlannú ar mheán iontaofa agus marthanach arb éard é cóip dílis de réir fhorálacha airteagal 1348 den Chód Sibhialta. 

Measfaidh na páirtithe uile lena mbaineann cláir ríomhairithe na cuideachta GF-TECHNOLOGIES.COM mar chruthúnas ar chumarsáid, orduithe, íocaíochtaí agus idirbhearta idir na páirtithe.